Poslovne informacije

FIRMA:GRAND MARINA LAV d.o.o.
SJEDIŠTE:GRLJEVAČKA 2/A, 21312 PODSTRANA, HRVATSKA (CROATIA)
DJELATNOST:Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
OIB / PDV ID22658489524 / HR22658489524
MATIČNI BROJ:060231716
SUD UPISA U REGISTAR:Trgovački sud u Splitu
TEMELJNI KAPITAL:20,000.00 Kn (dvadesettisuca kuna) u cijelosti uplacen
BANKA:Zagrebačka banka d.d.
IBAN:HR66 2360 0001 1026 1088 9
SWIFT - BIC:ZABAHR2X
ČLANOVI UPRAVE:Ömer Lutfi Müftüler i Dijana Vujević
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:Ömer Lutfi Müftüler i Dijana Vujević